Šole

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Srednja tehniška in strokovna šola

STSŠ ima kot del Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana že več kot 70 letno tradicijo na področju izobraževanja mladih.
V programu tehnik elektronskih komunikacij se osredotočamo na rešitve sedanjosti in potrebe bodočnosti. Elektronske komunikacije so unikaten program, ki se izvaja samo na našem centru.
Na šoli izobražujemo tudi ekonomske tehnike. Naziv poklica izhaja iz ekonomije kot družbene vede, ki je vsestransko povezana z našimi življenji in kakovostjo bivanja.
Na šoli že 15 let vodimo naš lastni projekt - projekt športnih oddelkov ŠC PET.
 

Šola izvaja izobraževalne programe:

  • Tehnik elektronskih komunikacij
  • Ekonomski tehnik

Poleg šole vam nudimo sodelovanje tudi v različnih obšolskih dejavnostih in projektih, pouk pa popestrimo z vključevanjem v podjetniška tekmovanja za mlade, ki vam lahko prinesejo mnogo novih izkušenj za življenje.
Dijakom športnikom nudimo:

  • večje število ur športne vzgoje,
  • prilagojen urnik za boljše usklajevanje šole in športa,
  • športnega koordinatorja, kateri tesno sodeluje z razrednikom in trenerjem,
  • delavnice, ki so nujne pri izgradnji dijaka športnika,
  • modul Menedžment v športu,
  • možnost opravljanja raziskovalne naloge na področju športa.
     
Izobraževalne institucije
Sorodne šole:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«