Vinski svetovalec

Vino postreženo v ustreznih kozarcih

Kaj delavec običajno dela:

 • vinski svetovalec ali sommelier svetuje gostom glede izbire in najbolj ustreznega dopolnjevanja vin z naročeno hrano
 • vina pravilno in strokovno postreže - primerno ohlajena in v ustreznih kozarcih
 • kreira vinsko ponudbo, pri čemer sestavlja vinske liste ali vinske karte, v katerih predstavlja vina, ali pa izbira vina k različnim menijem za različne priložnosti
 • skrbi za zadostno založenost in skladiščenje vin in drugih pijač v kleteh
 • sodeluje v ocenjevalni komisiji, kjer preskuša vzorce pijač po videzu, vonju in okusu     
 • na prireditvah vina predstavlja in prireja vinske pokušine za goste in obiskovalce
 • spremlja strokovno literaturo in obiskuje domača in mednarodna strokovna srečanja
 • objavlja strokovne članke v revijah in piše strokovne knjige.

Osebnostne lastnosti:

Vinski svetovalec dela z ljudmi, zato mora biti komunikativen in uglajen, strokovno prepričljiv in samozavesten. Je tudi ustvarjalen, dosleden in natančen. Zanimati ga morajo novosti s področja stroke in njihova uporaba v praksi. Skrbi za svoj osebni videz in prijeten nastop.

Pogoji dela:

Vinski svetovalec dela pretežno v zaprtem prostoru, ob umetni razsvetljavi in ventilaciji, med gosti ali obiskovalci. Ko je v kleti, je izpostavljen slabšemu zraku in vlagi. Delo opravlja stoje, pri čemer največkrat prijema in prenaša steklenice in kozarce. Dela sam ali skupaj s sodelavci natakarji, kuharji in drugimi, podnevi in zvečer, med prazniki in vikendi. Lahko ima tudi podaljšan delavnik. Pri delu s steklovino so možni manjši vrezi ali vbodi, kadar odpira steklenice z ostrimi odpirači. Zato mora upoštevati navodila za varno delo.

Delovni pripomočki:

Vinski svetovalec dela z različnimi ročnimi pripomočki, kot so: na verižico pripet degustacijski kozarček, razni odpirači, meč za odpiranje zamaškov ter poseben termometer za merjenje temperature vina. Za serviranje vina in drugih pijač uporablja različne kozarce, servirni pladenj ali voziček. Dela predvsem z vini pa tudi z ostalimi pijačami, kisi in olji. Dokumentacijo sestavljajo: vinski list, vinska karta, registri, evidence in računi o nakupu ali prodaji vina. Uporablja tudi strokovne knjige in revije ter ocenjevalno lestvico za kakovost vin. Pri delu običajno nosi delovno obleko v skladu s predpisanimi gostinskimi standardi oblačenja.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 6 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima ustrezno srednjo strokovno izobrazbo. 
 • Ima končane tečaje iz eno-gastronomije, to je skovanka iz pojmov enologija - nauk o predelavi in negi vina ter gastronomija - spretnost, znanje pripravljanja izbranih jedi.
 • Je telesno spreten. Ima spretne roke, zlasti pri serviranju vina v kozarce. 
 • Ima dobro razvit vid, vonj in okus, da lahko preskuša vina in druge pijače. 
Svetovalec dela v zaprtem prostoru.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: