Vzdrževalec pnevmatik in vulkanizer

zamenjava avtomobilske gume

Kaj delavec običajno dela:

  • odstranjuje in ponovno namešča pnevmatike, kar sodi med pomembnejša opravila, saj zahteva spretnost pri upravljanju stroja za montažo in demontažo;
  • izvaja uravnoteženje koles, kar zahteva poznavanje podvozja vozila, tehnologije izdelave pnevmatik in vplivov uporabe na stanje pnevmatik;
  • ugotavlja vzroke nastanka poškodb na pnevmatikah in določi načina popravila, kar sodi med najzahtevnejše naloge; 
  • svetuje o uporabi pnevmatik, kar zahteva veliko znanja, izkušenj in pravilen pristop. 
     

Osebnostne lastnosti:

Vzdrževalec pnevmatik je natančen, dosleden, odgovoren in komunikativen. Zanima ga avtomobilizem in področje varnosti v prometu, kar dodatno vpliva na celovito in uspešno svetovanje strankam. 

Pogoji dela:

Pri vulkanizaciji, popravilu avtoplaščev in zračnic običajno uporablja grelne naprave, ki ob pravilni uporabi ne predstavljajo nevarnosti. Ob upoštevanju navodil za varno uporabo ročnih, električnih in pnevmatskih orodij je ostalih nevarnosti pri delu relativno malo.

Delovni pripomočki:

Vzdrževalec pnevmatik pri svojem delu uporablja ročna orodja za menjavo koles in pnevmatik ter zahtevna električna pnevmatska orodja in elektronske naprave. Pomaga si tudi s katalogi podjetij, ki izdelujejo avtomobile in pnevmatike, ter navodili za delo s stroji. Materiali, ki jih uporablja so predvsem pnevmatike, ventili, zračnice in ščitniki, kovinska kolesa in premazi. K dokumentaciji njegovega dela spadajo interna naročila, fakture in poročila o opravljenem delu.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 2 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Pozna sestavo in delovanje vozila, zlasti njegovega podvozja.
  • Pozna zgradbo in lastnosti pnevmatik ter zna svetovati o ustrezni izbiri, vzdrževanju in uporabi pnevmatike.
  • Zna oceniti vzroke poškodb pnevmatike.
  • Zna upravljati z vulkanizerskimi orodji, stroji in napravami.
zamenjava gume pri motorju
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: