Šole

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je javni zavod, izobraževalna ustanova z več kot 160 letno tradicijo. Živilska ola je ena od štirih enot centra. V okviru izobraževalnih programov omogoča dijakom poleg splošnih pridobiti tudi strokovna znanja in kompetence s področij živilstva in prehrane. V svoji trgovini KRUHarije in CURKnije na Ižanski cesti BIC Ljubljana ponuja slaščičarske in pekovske izdelke, ki jih pripravi v lastni pekarni in slaščičarni, kjer dijaki šole pridobivajo praktična znanja.  

Dijaki, ki se vpišejo na BIC Ljubljana, Živilsko šolo se lahko izobražujejo za naslednje poklice:

  • Naravovarstveni tehnik (SSI)
  • Živilsko prehranski tehnik (SSI in PTI)
  • Slaščičar, pek, mesar (SPI)
  • Pomočnik v biotehniki in oskrbi (NPI)

Cilj je zdrava, čista in prijazna šola v okolju, v katerem ni kajenja, drog in alkohola; šola, na kateri se vedno kaj dogaja na kulturnem, športnem, naravoslovnem in zabavnem področju z ustvarjalnimi profesorji in dijaki; prijeten drugi dom, v katerem dijaki osebnostno zorijo in se pripravljajo za življenje in delo; visoka kakovost poučevanja s sodobnimi metodami in oblikami dela, visok nivo znanja in sodobna učna tehnologija; kvalitetni profesorji strokovno-teoretičnih in splošnoizobraževalnih predmetov; priznani in izkušeni mojstri, ki so dobri pedagogi, samoiniciativni in usmerjeni k novostim; biti center vsega novega v izobraževanju za poklice pek, slaščičar, mesar, pomočnik v biotehniki in oskrbi ter kvaliteten poklicni maturant, usmerjen v naravoslovno znanost. Šola dijakom nudi znanje za kvalitetnejše življenje. 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: