Gastronom hotelir

Moški, ki pripravlja hrano

Kaj delavec običajno dela:

 • izvaja različne dejavnosti v gostinskih lokalih ter hotelih, 
 • pripravlja ter postreže hrano in pijače, 
 • sodeluje pri pripravi dnevnih menijev in jedilnih listov,
 • dela v vlogi receptorja v hotelu,
 • sprejme goste ob prihodu, prevzame njihove dokumente, prijavi začasno bivanje in jih razporedi po sobah, 
 • dogovarja se o izvajanju gostinskih storitev, izstavi in knjiži hotelske račune,
 • obračunava hotelske storitve, sprejema plačila, menja tuja plačilna sredstva,
 • gostom predstavi ponudbo lokala ali hotela in jim postreže z izbranimi jedili in pijačo,
 • gostom svetuje o dodatnih turističnih storitvah, prometnih zvezah in prireditvah v regiji. 

Osebnostne lastnosti:

Gastronom hotelir  je odgovoren, ustvarjalen in ima smisel za delo z ljudmi. Še posebej zna vljudno komunicirati z gosti. Dobro pomni obraze in imena. Pri svojem delu se ne sme odzivati na morebitne provokacije gosta ali na gostovo slabo voljo reagirati na enak način. Tekoče zna predstaviti ponudbo gostinskega obrata in zanimive dogodke v lokalnem okolju.

Pogoji dela:

Kot gastronom je pri svojem delu izpostavljen nekaterim nevarnostim pri pripravi jedi z različnimi stroji, napravami in pripomočki, predvsem vrezom, vbodom, opeklinam ali odrgninam. Takrat mora uporabljati zaščitna sredstva in delovno obleko. Nima izraženih alergij na živila in čistila. V času turistične sezone in povečanega obiska gostov poteka delo dlje kot običajno, v izmenah, v nočnem času in tudi ob nedeljah in praznikih.

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja pripomočke za pripravo, obdelavo in postrežbo hrane in pijač. Kot receptor uporablja informacijsko komunikacijska orodja za evidenco in registracijo hotelskih gostov, blagajno, sef, hotelsko signalizacijo, pisarniški material, papir, tiskovine, pisalne potrebščine, prospekte in nalepke in prodajno blago, kot so razglednice in spominki. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano srednjo poklicno izobrazbo gastronomsko hotelirske smeri.
 • Ima opravljen tečaj higienskega minimuma in izpit iz varstva pri delu.
 • Je odgovoren, ustvarjalen in ima smisel za delo z ljudmi.
 • Je komunikativen in zna tekoče predstaviti ponudbo gostinskega obrata in zanimive dogodke v lokalnem okolju. 
 • Pozna recepcijsko poslovanje in organizacijo dela v prenočitvenih objektih. 
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: