Kletar

Sodobna vinska klet

Kaj delavec običajno dela:

 • vina prideluje iz različnih surovin in po različnih tehnologijah
 • sprejema grozdje in ga ločuje po pridelovalnem območju, sorti in zrelosti
 • mošt in pozneje vino neguje, pretaka in mu dodaja aditive za ustrezno zorenje, ga čisti in stabilizira
 • vino shranjuje v vinskih sodih, polni in stara ga tudi v steklenicah; ustekleničeno vino opremlja z etiketami za prodajo na trgu
 • na vsaki stopnji predelave pregleduje in ocenjuje kakovost in lastnosti mošta in vina  
 • pazi tudi na primerne higienske razmere med celotnim proizvodnim procesom
 • prideluje in polni različna vina, ki so mirna, peneča, posebna, sadna ali namizna
 • kletar čisti in razkužuje predelovalne prostore, zaparja in žvepla stroje in drugo opremo ter pripravlja potrebno embalažo.

Osebnostne lastnosti:

Kletar je pri delu skrben in natančen, sistematičen in redoljuben. Je tudi iznajdljiv in odgovoren, saj je lahko materialna škoda zaradi napake zelo velika. Da lahko presoja in ocenjuje značilnosti vina, mora zelo dobro vonjati, okušati in razlikovati barve. Zanimati ga morajo novosti v stroki in njihova uporaba v praksi. Imeti mora smisel za osebno higieno in čistočo delovnih prostorov in sredstev. V stikih z ljudmi je komunikativen.

Pogoji dela:

Kletar dela z ostrimi orodji in stroji z vrtljivimi deli. Pri tem se lahko poreže ali odrgne predvsem po rokah in prstih. Hodi po vlažnih tleh, kjer mu lahko zdrsne in pade. Dela tudi s kemičnimi snovmi, ki nekaterim ljudem povzročajo alergije. Pri vrenju vina se sprošča ogljikov monoksid, zato mora natančno upoštevati navodila za varno delo. Uporabljati mora tudi ustrezna zaščitna sredstva, kot so delovna obleka, rokavice, predpasnik in škornji. Kletar dela v zaprtem delovnem okolju vinske kleti, pri umetni razsvetljavi, ob ropotu strojne opreme in v neugodni mikroklimi. Prostori so hladni, vlažni in slabše zračeni. Večino dela opravlja stoje ali med hojo, veliko se tudi sklanja in steguje. Občasno dviga, premika in prenaša težja bremena.

Delovni pripomočki:

Kletar dela z različnimi stroji in napravami, npr. s strojem za drozganje ali za mletje, mečkanje sadja, z vinsko črpalko in prešo, s sodi ali polnilno linijo, v pomoč mu je tudi računalniška procesna oprema. Uporablja ročna orodja in naprave, kot so kletarska sekira, kipelne vehe, to so priprave, s katerimi zamašimo odprtino v sodu tako, da preprečimo dostop zraku, omogočimo pa izhajanje ogljikove kisline, pilke (leseni zamaški za sode), lijake, posode in cevi. Za delo potrebuje precizne merilne instrumente, npr. gostomer ali areometer za določanje sladkorja v moštu. Dela tudi s steklovino, predvsem s steklenicami in z drugo embalažo, s surovinami, z dodatki in zaščitnimi sredstvi . Uporablja razne evidence, registre, knjige, delovne naloge, zakonske normative in račune o prodaji.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano izobrazbo kmetijske ali živilske smeri. 
 • Ima strokovna vinogradniška znanja za predelavo grozdja v vino in kletarjenje.
 • Pozna načine pridelave, značilnosti, sestavine in klasifikacijo različnih vin.
 • Zna predvideti bolezenske pojave pri vinu in ve, s kakšnimi ukrepi in sredstvi jih lahko prepreči in odpravi.
 • Zna preizkusiti in oceniti vino po organoleptičnih lastnostih. 
 • Vešč je dela s stroji, instalacijami in pripomočki.
Leseni sodi v vinski kleti
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: