Mehanik kmetijskih strojev in naprav

Kaj delavec običajno dela:

  • vzdržuje, servisira, popravlja, uravnava, nastavlja in programira vse vrste traktorjev, delovnih strojev in naprav;
  • popravlja vse vrste kmetijskih, delovnih, gozdarskih in vrtnarskih strojev;
  • dela v delavnicah ali specialnih delavnicah za diagnostiko, za specialna popravila in nastavitve ter zahtevnejša popravila ali pa na terenu neposredno pri uporabnikih.
     

Osebnostne lastnosti:

Od mehanika se pričakuje vztrajnost, natančnost, iznajdljivost in sposobnost timskega dela. Biti mora samoiniciativen in zna improvizirati. Imeti mora veselje do dela in pozitiven odnos do varovanja okolja.

Pogoji dela:

Mehanik kmetijskih strojev in naprav dela v delavnicah in na prostem. Dela so zelo zahtevna, zato mora vseskozi skrbeti za red in čistočo na delovnem mestu. Občasno dela tudi na terenu, kjer so pogoji dela nekoliko težji in zahtevnejši. Dela v vseh položajih, stoje, čepe in leže.
Pri delu mora mehanik kmetijskih strojev zaradi varnosti nositi zaščitna oblačila in opremo. Vedno poskrbi za varno delovno okolje, tako v mehanični delavnici kot pri popravilu stroja ali naprave na kmetiji.
 

Delovni pripomočki:

Dela mehanika zahtevajo uporabo posebnih orodij in naprav, različnih meril in tehnik, kot so varjenje, spajkanje, struženje, vrtanje, rezkanje, brušenje in rezanje. Uporablja tudi računalnik in drugo elektronsko opremo za testiranje strojev.

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

  • Potrebna je srednja poklicna šola - mehanik kmetijskih strojev ali mehanik kmetijskih in delovnih strojev.
  • Zna diagnosticirati nastale napake, poškodbe, okvare in za razstavljanje sklopov ali naprav.
  • Zna za zamenjati izrabljene, poškodovane ali polomljene sestavne dele ter ponovno sestaviti sklope in naprave in jih po potrebi programirati.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«