12. 10. 2018
Novice

Poklici danes za jutri

Ste vedeli, da slovenski delodajalci do konca leta 2018 napovedujejo največ zaposlitev ravno med poklici, ki so na slovenskem trgu že dlje časa deficitarni? (vir: Napovednik zaposlovanja 2018).

Poleg delavcev v gostinstvu so to še kamnosek, inštalater strojnih inštalacijoblikovalec kovinpekmizarsteklarzidartesarelektromehanik, gradbenik, slikopleskararanžer in še bi lahko naštevali. V prid poklicem, ki jih delodajalci zaposlujejo danes, zaradi primanjkljaja kadra pa jih bodo potrebovali tudi jutri, govorijo tudi napovedi na ravni EU. Kaže, da se bo potreba po delovni sili s srednjimi poklicnimi kvalifikacijami ohranjala na konstantni ravni okrog 50 % vseh delovnih mest, medtem ko naj bi bilo okrog 33 % delovnih mest, za katera so potrebne visoke kvalifikacije. (vir: CEDEFOP 2008) Tudi v Sloveniji se, po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje, razmerje med deležem brezposelnih mladih (25-29 let) niža med tistimi s poklicno izobrazbo, medtem ko se brezposelnost mladih z visokošolsko izobrazbo rahlo zvišuje.

Pa so poklicni kadri res slabše plačani, zahtevajo neugoden delovni urnik in so fizično zahtevni? Je poklicno šolanje sploh realno predstavljeno bodočim srednješolcem? V okviru nacionalne kampanje promocije poklicev, ki poteka v okviru projekta "Promocija poklicnega izobraževanja", si Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prizadeva za razbijanje mitov in spreminjanje percepcije dojemanja privlačnosti in konkurenčnosti poklicnega izobraževanja v srednjih šolah s platformo "Poklici danes za jutri". Z njo komunicirajo zgodbe mladih, ki so se odločili za poklicno pot izobrazbe, ter se zavzemajo za promocijo in problematiziranje stigmatizacije poklicnega izobraževanja, ki bo na trgu dela v prihodnjih letih po napovedih med bolj iskanimi kadri pri zaposlovalcih.

fotografija aranžerke

Za promocijo nacionalne kampanje s podpisom "Od upornika do vzornika" predstavljajo mlade, ki so prihodnost vzeli v svoje roke in živijo svojo strast. Gre za mlade, ki so se po zaključenem srednješolskem poklicnem šolanju zaposlili na svojem področju in tam nizajo uspehe na tekmovanjih ter v svojem delu neznansko uživajo. Na njihovi poti jih je družba videla kot upornike, po drugi strani pa jih je poklicno usmerjena pot vodila do uspeha in vzornika v očeh sovrstnikov.

Bodoči srednješolci so mladi pripadniki generacije Z. Ne želijo si oznak, saj želijo biti obravnavani kot posamezniki, hkrati pa živijo v nekem mehurčku svojega družbenega kroga, v katerem imajo nadzor. Na njihove odločitve v veliki meri vplivajo sovrstniki, ki si jih postavijo za mnenjske voditelje. Upirajo se toku splošno popularnega, sledijo svojim ciljem in sistem obračajo v svoj prid, da se čim bolj sklada z njihovim življenjskim stilom.

fotografija medijskega tehnika

Praktičnih znanj, ki jih pridobijo med šolanjem, mladim nihče ne more vzeti, poleg tega pa so že danes na trgu dela iskani predvsem kadri s poklicno izobrazbo. Kar nekaj izmed njih je takih, ki veljajo za deficitarne in bodo v naslednjih letih še bolj iskani. Nikakor pa ni res, da se možnosti izobraževanja po končani srednji poklicni šoli končajo. Opravljena poklicna matura omogoča vpis na višjo ali visoko strokovno šolo, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na marsikateri univerzitetni študij.