Hotelski receptor

Gostoljubna receptorka v antičnem hotelu

Kaj delavec običajno dela:

 • sprejema naročila in rezervacije od gosta ali turistične agencije;
 • potrjuje naročila in rezervacije, jih evidentira in posreduje ustreznim službam v hotelu;
 • sprejme goste ob prihodu, prevzame njihove dokumente, prijavi začasno bivanje in jih razporedi po sobah; 
 • dogovarja se o izvajanju gostinskih storitev, izstavi in knjiži hotelske račune;
 • obračunava hotelske storitve, sprejema plačila, menja tuja plačilna sredstva;
 • posreduje različne informacije o pogojih bivanja in storitvah v hotelu, o turističnih zanimivostih, prometnih zvezah in prireditvah;
 • sprejema pritožbe ali mnenja in jih posreduje ustreznim službam;
 • spremlja strokovne novosti in jih uporabljati pri svojem delu;
 • v manjših nastanitvenih objektov lahko opravlja tudi vratarska dela ali posreduje telefonske pogovore. 
   

Osebnostne lastnosti:

Receptor mora biti pri svojem delu iznajdljiv, odgovoren, ustvarjalen in imeti smisel za delo z ljudmi. Še posebej mora znati vljudno komunicirati z gosti. Dobro mora pomniti obraze in imena. Pri svojem delu se ne sme odzivati na morebitne provokacije gosta ali na gostovo slabo voljo reagirati na enak način.

Pogoji dela:

Receptor opravlja delo v zaprtem in ogrevanem prostoru. Delo poteka v izmenah, v nočnem času, tudi ob nedeljah in praznikih. Pogosto dela v stoje, zato mora biti v dobri psiho-fizični kondiciji. Delo receptorja praviloma ni nevarno, poškodbe so zelo redke.

Delovni pripomočki:

Receptor uporablja računalnik, pisalni in knjižni stroj, registrsko in železno blagajno, sef, naprave za posredovanje informacij, telefon, elektronsko pošto, hotelsko signalizacijo in diktafon, pisarniški material, papir, tiskovine, pisalne potrebščine, prospekte in nalepke in prodajno blago, kot so razglednice in spominki. Za svoje delo potrebuje dokumente, kot so ceniki, prospekti, tečajne liste, poslovni dopisi gostov in operativna evidenca prenočitvenega objekta. Svoje delo opravlja v delovni obleki.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima srednjo strokovno izobrazbo, program gastronomsko-turistični tehnik, višjo strokovno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri, ki daje ustrezna znanja za opravljanje poklica.
 • Pozna recepcijsko poslovanje in organizacijo dela v prenočitvenih objektih. 
Receptorka z gostjo
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: