Kuhar hitre hrane

priprava hitre prehrane

Kaj delavec običajno dela:

 • izdeluje različne vrste industrijsko pripravljene hrane in napitkov
 • prevzema in pripravlja surovine za različne vrste jedi 
 • izdeluje različne mase, ločuje surovine po vonju, videzu in otipu
 • po receptih tehta in pripravlja živila
 • pakira in skladišči prehranske izdelke in polizdelke
 • pripravlja mešanice začimb in omak in izdeluje različne jedi. 
   

Osebnostne lastnosti:

Delo zahteva dobro telesno razvitost in pripravljenost na občasno izpostavljenost neustrezni mikroklimi. Potrebne so senzorne in motorične zmožnosti in sposobnost prenašanja ekoloških obremenitev, ki jih povzročajo neugodna temperatura, ropot ali para. 

Pogoji dela:

V proizvodnih prostorih je izpostavljen hrupu in vibracijam zaradi strojev. Razsvetljava je umetna, pogosto dela v neugodnih klimatskih razmerah. Dela stoje ob strojih, z obračanjem, pripogibanjem in doseganjem ter dviganjem težjih bremen. Delo s stroji in z napravami, kot so rezila, parilniki in lonci pod pritiskom zahteva zbranost, uravnovešenost, odgovornost in hitro ukrepanje ob nepredvidenih situacijah. Ogrožajo ga lahko prehladna in revmatična obolenja, padci in zdrsi na mokrih in spolzkih tleh.

Delovni pripomočki:

Kuhar hitre hrane uporablja različna orodja, naprave in stroje. Za pripravo mesa in mesnih polizdelkov potrebuje sekalnike, mešalnike, kuhalnike, merilne in hladilne naprave, naprave za termično obdelavo, pladnje idr., za transport pa vozičke in transportni trak. Potrebuje tudi vodo, dezinfekcijska in pralna sredstva, različno embalažo za shranjevanje polizdelkov in izdelkov, kartonsko embalažo, vrečke, folije, plastenke in steklenice.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima srednjo poklicno izobrazbo živilske ali gostinske stroke;
 • pozna tehnologijo predelave mesa, zelenjave, mlečnih izdelkov in drugih živil ter pijač, osnove biotehnologije in ekologije;
 • ima znanja o krmiljenju in regulaciji tehnoloških naprav in higieni živil;
 • ima dober sluh in vid ter dobro razlikuje predmete po videzu, barvi, vonju in okusu;
priprava hitre prehrane
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: