Slaščičar

Oseba ustvarja sladice

Kaj delavec običajno dela:

 • izdeluje različne slaščice, peciva in sladolede;
 • ročno izdeluje testo, kreme in nadeve;
 • oblikuje slaščice in jih dekorira;
 • pripravlja peči in nadzira peko;
 • vzdržuje stroje in naprave s katerimi dela.
   

Osebnostne lastnosti:

Slaščičar ima smisel za estetski videz izdelkov, je ustvarjalen in inovativen. Zmožen je samostojnega odločanja in prevzemanja odgovornosti za delo, ki ga opravlja v skladu z zahtevami in navodili. Velikega pomena je smisel za osebno higieno in higieno okolja.

Pogoji dela:

Poškodbe kot posledica razmer pri delu so opekline in ureznine, ki se zgodijo pri rokovanju z vročimi predmeti in ostrimi pripomočki. Zaradi stoječega dela, občasne prisilne drže in prenašanja bremen lahko pride tudi do poškod hrbtenice. Pomembna je uporaba zaščitnih sredstev, kot so primerna obleka in obutev, zaščitne rokavice, delovni čevlji ter zaščitna čepica, ki ima tudi funkcijo zagotavljanja higienske neoporečnosti. 

Delovni pripomočki:

Slaščičar pri svojem delu uporablja veliko pripomočkov, kot so enostavna orodja, računalniško vodeni stroji in procesna oprema. Med glavna orodja sodijo: naprave za rezanje, kuhanje, peko in cvrtje, stroji za mešanje, stepanje, valjanje, drobljenje in mletje ter hladilne naprave. Pri delu uporabljajo tudi ročna orodja, kamor sodijo tehtnice, modeli, šablone, merila in sejalne naprave. Za shranjevanje živil in izdelkov uporabljajo hladilnike in zamrzovalne skrinje. Poleg orodij in naprav uporabljajo tudi številne živilske materiale za pripravo slaščic. K dokumentaciji dela sodijo različni dokumenti, normativi, standardi, pravilniki, delovni nalogi. Vodijo tudi evidenco o proizvodnji in porabi surovin.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Zahteva se srednja poklicna izobrazba živilske usmeritve.
 • Pozna področje prehrane in mikrobiologije; slaščičarstva, pekarstva ter kuharstva. 
 • Zna izvesti vse potrebne delovne postopke pri izdelavi slaščičarskih izdelkov. 
 • Zna upravljati s stroji, napravami in orodji za izdelavo slaščičarskih izdelkov.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: