Upravljavec strojev za proizvodnjo slaščic

Oseba v proizvodnji slaščic.

Kaj delavec običajno dela:

 • Pripravlja različne vrste moke, sladkor in druge sestavine za pripravo testa; 
 • sestavine seje, tehta in jih mehansko obdeluje;
 • pomiva in razkužuje posodo, orodje ter druge pripomočke; 
 • čisti in maže pekače, modele, kalupe, čisti stroje in naprave;
 • pripravlja embalažo in embalirne naprave, pakira in pripravlja izdelke za transport ter dela pri pakirnih linijah; 
 • pomaga pri pripravi in oblikovanju testa, pripravlja peči za peko izdelkov, pomaga pri pri pripravi marmelad, namazov iz čokolade, lešnikov in podobno; 
 • ureja skladišča surovin, polizdelkov in embalaže. 
   

Osebnostne lastnosti:

Pomembno je, da ima delavec smisel za osebno higieno, higieno izdelkov, delovnih sredstev in delovnega okolja. Pomembni sta tudi čustvena stabilnost in odgovornost za delo. Za kakovostno delo so pomembne ročne spretnosti in občutek za estetski videz izdelkov.

Pogoji dela:

Delo poteka v zaprtih prostorih in pogosto v neugodnih klimatskih razmerah. V takem okolju lahko pride do alergij in prehladnih obolenj. Delavec dela večinoma stoje, med hojo, z obračanjem in pripogibanjem, pogosto je dalj časa v prisiljenem položaju. Dviga in prenaša, vleče ali potiska lažja ali težja bremena, zato je večja možnost poškodb hrbtenice. Pri delu s stroji ni izključena možnost mehanskih poškodb, padcev, udarcev, opeklin pri pečeh in peki. Zaradi hrupa strojev lahko pride do poškodb sluha. Delo v izmenah je naporno, zlasti v nočni izmeni. Pomembno je, da delavec pri delu nosi zaščitne čevlje in delovno obleko, rokavice, očala in ščitnike za ušesa. Ker dela v prehranski industriji, uporablja čepico za lase in drugo zaščitno opremo, da je kakovost izdelkov higiensko neoporečna.

Delovni pripomočki:

Delavec uporablja različna sredstva za delo: od proizvodnih linij, strojev in naprav za kuhanje, peko in cvrtje do sredstev za notranji transport, zamrzovalnikov in hladilnih naprav ter strojev za oblikovanje. Uporablja več vrst moke, vodo, mleko, smetano, olja, sladkor, kakav, sirupe, med in jajca, embalaže za skladiščenje izdelkov, čistilna sredstva, sredstva za razkuževanje in podobno. Pri delu uporablja delovne naloge in izvaja pisna ter ustna navodila.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Za upravljavca strojev za proizvodnjo slaščic zadostuje nižja poklicna šola živilske smeri.
 • Ima osnovo znanje o prehrani, slaščičarstvu, delovnih postopkov pri predelavi živil, tehnoloških postopkov za pripravo slaščičarskih izdelkov, osnov konzerviranja, toplotne obdelave živil, slaščic, polizdelkov in izdelkov. 
Slaščice.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: