Delavec za preprosta dela v proizvodnji hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov

delavec v proizvodnji hrane

Kaj delavec običajno dela:

 • opravlja srednje in manj zahtevne delovne operacije v proizvodnem procesu
 • pripravlja delovne prostore, sredstva in pripomočke za delo
 • skrbi za red in čistočo na delovnem mestu
 • čisti, reže, melje, meša, filtrira
 • oblikuje izdelke, jih pasterizira, toplotno obdeluje, suši in hladi
 • pomaga pri mehanski in toplotni obdelavi živil, pakira živila in jih skladišči.
   

Osebnostne lastnosti:

Za delo v živilski industriji je pomemben smisel za osebno higieno, higieno delovnih sredstev in prostorov ter da se delavec zaveda pomena higienske neoporečnosti živil, ker le tako prepreči zastrupitve ali druge nesreče. Potrebna je splošna telesna spretnost in spretnost rok ter prstov. Delo ob strojih zahteva  čustveno in psihično stabilnost. Potrebno je razlikovanje barv, vonjev, okusov in vizualno razlikovanje predmetov.

Pogoji dela:

Delo poteka večinoma v zaprtih proizvodnih obratih. Zaradi obdelave in predelave živil so v  proizvodnih obratih pogosto neugodne klimatske razmere, zato je delavec izpostavljen temperaturnim spremembam, tudi umazaniji in smradu. Posledica so lahko revmatična in prehladna obolenja. V proizvodnih prostorih je umetna svetloba, hrup in tresljaji zaradi strojev, z različnimi kemikalijami onesnažen zrak, aromati in druge organske snovi. Delo je fizično zahtevno. Delo poteka v izmenah, ob sobotah, nedeljah in praznikih. Pri delu na mokrih in spolzkih tleh je potrebna previdnost. Pri delu s stroji je pogosto potrebna zaščita sluha s čepi. Pri delu delavec uporablja zaščitna sredstva. 

Delovni pripomočki:

Delavec dela z različnimi napravami, od preprostih merilnih naprav, ročnih orodij in proizvodnih linij za pripravo izdelkov in polizdelkov, do naprav za toplotno in mehansko obdelavo živil, hladilnih in zamrzovalnih naprav. Uporablja sredstva za pakiranje, transport in skladiščenje, različne surovine in dodatke za izboljšanje lastnosti izdelkov, embalaže in pomožna sredstva, kot so sredstva za nevtralizacijo odpadnih vod in sredstva za čiščenje in razkuževanje. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 2 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Dobrodošla je poklicna izobrazba živilske smeri, ni pa zahtevana.
 • Obvlada poznavanje priprave živil in pijač, tehnološke postopke, predelavo, pakiranje in skladiščenje živil.
 • Pozna delo s stroji in orodji ter napravami za predelavo in pripravo hrane in pijač.
 • Obvlada notranji transport in delo s transportnimi sredstvi.
tekoči trak za pakiranje
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: