Uradnik za posojila

Stisk roke ob dogovoru

Kaj delavec običajno dela:

  • dela na dveh glavnih področjih: podjetniška in potrošniška posojila;
  • preveri plačilno sposobnost stranke in se odloči, ali bo stranki odobril posojilo;
  • kupcu sporoči datume plačil, nato pa nadzoruje potek obročnega plačevanja;
  • nadzoruje odplačilo posojila in je odgovoren za pravne tožbe ali terjatve v primeru neplačevanja posojila.

Osebnostne lastnosti:

Uradnik za posojila je komunikativen in se brez težav pogaja z ljudmi, ki imajo denarne težave. Zaradi pogostih stikov s strankami je vešč sporazumevanja in poslovnega komuniciranja.

Pogoji dela:

Uradnik za posojila običajno dela v banki ali finančnem podjetju, za okencem ali v pisarni. Posebnih nevarnosti pri tem delu ni.

Delovni pripomočki:

Uradnik za posojila uporablja orodja in pripomočke, ki so v uporabi v bančnem in podjetniškem poslovanju.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Zaželena je srednja strokovna izobrazba ekonomske smeri; 
  • dobro pozna poslovno pravo in računovodstvo.
     
Predaja denarja
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: