Šole

Gimnazija Tolmin

Vizija Gimnazije Tolmin je kvalitetno znanje, ki temelji na kritični presoji informacij in spoštovanju etičnih vrednot. To pa omogoča osebnostno rast in ustvarjalnost.   

Pri doseganju zastavljenega cilja nam pomagajo tudi druge vrednote, ki jih uresničujemo pri svojem delu: sodelovanje, odgovoren odnos do sebe in drugih, aktivno vključevanje v delo razreda in življenje lokalnega okolja. Tako razvijamo pomembne evropske kompetence in dijake pripravimo na uspešno univerzitetno izobraževanje.

Šola izobražuje po gimnazijskem izobraževalnem programu. 

Gimnazijo Tolmin odlikujeta  individualni pristop do vsakega dijaka in raznolika ponudba obšolskih dejavnosti - od umetniških, raziskovalnih, do športnih. Naša prednost so tudi priprave na tekmovanja  na različnih področjih in kvalitetne ekskurzije (tudi maturantska). 

Ponosni smo na številne mednarodne projekte, s katerimi uresničujemo evropsko dimenzijo izobraževanja, saj se dijaki udeležujejo mednarodnih izmenjav in spoznavajo druge kulture, države. Pomembno: vključi se lahko vsak dijak.  

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: