Šole

Gimnazija Litija

Na šoli izvajamo program splošne gimnazije. Dijake uspešno pripravljamo na zrelostni izpit in nadaljevanje šolanja na univerzi. Nudimo jim prostor in čas za skupno ustvarjanje za razvoj svojih talentov. Omogočamo njihovo osebnostno rast in kvaliteten razvoj. Pri tem se zavedamo  dejstva, da v okolju  manjše šole lažje udejanjamo individualni pristop do dijakov v vzgojno-izobraževalnem procesu. Naš cilj je izobražen mlad posameznik, ki je odgovorna, sočutna oseba in zna ohranjati zdrav življenjski slog. 

Izvajamo  izobraževalni program splošna gimnazija. 

Posebnosti šole so:

  • Oseben pristop do dijakov, uvajalno obdobje za dijake 1. letnikov, dva pisna preizkusa tedensko, 
  • individualna pomoč profesorjev in dijakov, 
  • ravno prav velika šola (boljše medsebojno poznavanje), pouk samo v dopoldanskem času, 
  • ekskurzije po domovini in tujini, organizirana prehrana (malica in topli obrok), posebna skrb za dijake športnike.

Olimpijski komite Slovenije je naši šoli podelil certifikat Športnikom prijazno izobraževanje.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: