Šole

Gimnazija Poljane

Gimnazija Poljane je bila ustanovljena davnega leta 1889 kot nižja gimnazija, višja gimnazija je postala nekaj let kasneje in lani je praznovala svojo 120 letnico. Izvaja dva splošna gimnazijska programa, program gimnazije (6 oddelkov) in program klasične gimnazije (2 oddelka). Oba omogočata pripravo na maturo iz vseh splošnoizobraževalnih maturitetnih predmetov. V programu gimnazija ponujamo dve usmeritvi: jezikovno in splošnonaravoslovno. Rdeča nit klasične gimnazije je obvezni predmet latinščina, z dodatnimi urami sta okrepljena predmeta zgodovina in filozofija.

Šola izobražuje po programih gimnazija in klasična gimnazija. 

Naši cilji so visoka kakovost znanja, spoštljivi medsebojni odnosi in vsem prijazna šola. Na naši šoli več kot 900 dijakov in več kot 70 zaposlenih dela v prenovljenih učilnicah  sodobnimi učili in po modernih učnih metodah uspešno nadaljuje tradicijo ene najboljših in največjih slovenskih gimnazij. Smo šola, na kateri se je mogoče učiti šestih modernih tujih jezikov (angleščine, francoščine, italijanščine, nemščine, ruščine in španščine) ter latinščine. Posebnost šole je tudi izbirni predmet retorika in organizacija mednarodnih izmenjav za oddelke tretjega letnika. 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: