Šole

Naslov: Resljeva cesta 12

1000 Ljubljana

Telefon: 01 4342 200

E-pošta: tajnistvo@ledina.si

Gimnazija Ledina

Naša šola stoji v središču Ljubljane, streljaj od Zmajskega mostu. Ustanovljena je bila leta 1867 kot Cesarsko-kraljevo učiteljišče. Zamenjala je še šest imen, preden je leta 1992 postala Gimnazija Ledina. Danes v meščanski stavbi deluje sodobno opremljena šola, pripravljena na vse izzive vzgoje in izobraževanja.

Šola izvaja gimnazijski izobraževalni program.

Na Gimnaziji Ledina čutimo pripadnost šoli, smo spoštljivi in odgovorni ter krepimo dobre medosebne odnose. Šola je urejena in sodobno opremljena. Dijaki so vedoželjni, motivirani, vestni in nesebično pomagajo drug drugemu. S sodobnimi učnimi metodami izvajamo kakovosten pouk, dosegamo dobre rezultate in ob tem dijake tudi spodbujamo k razvijanju nadarjenosti.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: