Šole

Naslov: Trg Miloša Zidanška 1

2000 Maribor

Telefon: 02 330 43 30

E-pošta: info@druga.si

II. gimnazija Maribor

II. gimnazija Maribor je  uveljavljena šola v slovenskem in mednarodnem prostoru. Njeno naravnanost najbolje opiše poslanstvo II. gimnazije Maribor, ki je razvijanje ustvarjalnosti, samoiniciativnosti, ustvarjalnosti, solidarnosti in samostojnosti. Poslanstvo izpolnjujemo s kvalitetnim poukom v sodobno opremljeni šoli, z odličnimi rezultati na maturi in  izven šolskimi dejavnostmi.  Izmenjave s  šolami v  Nemčiji, Italiji, Srbiji, Izraelu, Franciji, Španiji, Ugandi, Rusiji, Tunisu na Kitajskem in Poljskem dijakom omogočajo spoznavanje drugačnosti in različnosti. 

Šola izvaja izobraževalne programe:

  • Gimnazija  
  • Gimnazija- športni oddelki 
  • Mednarodna matura 

II. gimnazija omogoča dijakom preko 80 izven šolskih dejavnosti pod nazivom DrugaDruga. Dejavnosti pokrivajo vsa področja ustvarjalnosti. Nekatera presegajo srednješolski nivo npr. muzikali  English Student Theatra.   Potekajo popoldne in zvečer, ob sobotah in nedeljah. 

Program mednarodne mature omogoča dijakom po zaključku vpis na prestižne svetovne univerze- Oxford, Cambridge, Harvard,  New York Universitiy, Amsterdam  University itd. Rezultati dijakov mednarodne mature so med najboljšimi na svetu. Perspektivnim  dijakom športnikom je v športnih oddelkih omogočeno usklajevanje šolanja in treningov. 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: