Šole

Gimnazija Kranj

Znanje, ki ga pridobimo na gimnaziji, je eden izmed temeljev našega nadaljnjega življenja in študija na univerzi.  Gimnazija Kranj je najstarejša srednja šola na Gorenjskem, ki svoje poslanstvo izpolnjuje že več kot dve stoletji. Njen dolg obstoj je dokaz, da svoje poslanstvo, predajanje znanja, opravlja dobro in z mislijo na dobrobit mladega človeka. Poznana je kot šola, na kateri je na prvem mestu pridobivanje znanja na najrazličnejših akademskih področjih. Pomemben nam je kakovosten pouk, dijakom omogočamo poglobljene priprave na tekmovanja iz znanja, prizadevamo si za dobre odnose, z več kot sto prostočasnimi dejavnostmi in projekti skrbimo, da se dijaki lahko udejstvujejo na področjih, na katerih razvijajo svoj potencial. Prizadevamo si, da kranjski gimnazijci odrastejo v odgovorne, samostojne, kritično razmišljujoče in zadovoljne osebnosti. 

Izobraževalni programi na Gimnaziji Kranj:

  • Splošna gimnazija
  • Mednarodna matura
  • Maturitetni tečaj

Vrednote in vrline kranjskega gimnazijc:
Ko smo med dijaki naredili anketo o tem, katere vrline in vrednote odlikujejo kranjskega gimnazijca, so med stotimi izbrali 10 najizrazitejših: delavnost, ambicioznost, samostojnost, odgovornost, znanje, prijateljstvo, bistrost, izvirnost, vztrajnost in modrost.
 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: