Šole

Gimnazija Šiška

Gimnazija Šiška je prav posebna gimnazija v slovenskem prostoru. Že trideset let razvijamo zdravo in pozitivno naravnano okolje, v katerem lahko mladi dijaki športniki uspešno vzporedno opravljajo šolo in razvijajo športno kariero. Številne prilagoditve pri izvajanju pouka, pomoč športnih in pedagoških koordinatorjev, dodatne ure učne pomoči in usklajevanju med dijaki, starši, trenerji in učitelji, prinašajo izvrstne rezultate in predstavljajo unikum v slovenskem šolskem prostoru.

Šola izobražuje po gimnazijskem izobraževalnem programu in ima tudi športni oddelek. 

Za dijake poskrbimo celostno, od individualnega prilagajanja pedagoškega procesa športu, do bivanja v dijaškem domu s celodnevno oskrbo. Dijaku športniku, ob odličnem športnem programu, nudimo še prilagojeno prehrano (9 dnevnih obrokov), fizioterapijo in športnega psihologa. 

Naša gimnazija je primerna tudi za dijake, ki niso športniki. Vpišejo se lahko v splošni oddelek gimnazije. Ponujamo vrsto aktivnosti, kot so kulturne dejavnosti, prireditve, ekskurzije, ŠILA, prostovoljno socialno delo ipd.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: