Šole

Šolski center Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca

Na ŠCL, Gimnazija Antona Aškerca uresničujemo vizijo:
»Skupaj z dijaki ustvarjamo v sproščenem vzdušju šolo za uspešne in zadovoljne ljudi.”
V šoli ustvarjamo pogoje za dobre medsebojne odnose in skrb za kvalitetno izvedbo vzgojno izobraževalnega dela ter napredek posameznika s ciljem, da pri dijakih spodbujamo ustvarjalnost ter razvijamo znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, ki so potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in življenju. Vrednote: strokovnost, medsebojno spoštovanje, proaktivnost, strpnost. 
 

Šola izvaja splošen gimnazijski izobraževalni program.

Šola ima dobro lokacijo. Pouk poteka le dopoldan. Šola ima dobro opremljene učilnice, knjižnico, veliko jedilnico v kateri imajo dijaki možnost prevzemanja in nakup hladnih, toplih obrokov. Dijaki šolo izberejo zaradi številnih priporočil staršev, sorodnikov, prijateljev,… Šola je majhna, zato je omogočen individualni pristop do dijaka. Dijake k vpisu prepriča dobra prometna povezava, dobra organiziranost šole, sproščen in osebni odnos profesorjev, možnost vključevanja v različne šolske in obšolske dejavnosti. 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: