Šole

Naslov: Prušnikova ulica 98

1210 Ljubljana - Šentvid

Telefon: 01 500 06 60

E-pošta: gimnazija@sentvid.org

Gimnazija Šentvid

Gimnazija Šentvid omogoča razvoj dijakovih individualnih sposobnosti in interesov ter spodbuja sodelovanje med dijaki, učitelji in starši. S poudarjanjem poštenosti, odgovornosti in strpnosti postavlja temelje spoštovanju in samospoštovanju ter široki odprtosti šole v mesto Ljubljana, Slovenijo in Evropo. 

Ker verjamemo v srčnost in znanje in ker zaupamo izkušnjam, si drznemo zastavljati visoke cilje. Uresničujemo jih z delom, sodelovanjem, dobrimi odnosi, znanjem in ustvarjalnostjo. 

Gimnazija Šentvid izvaja splošni gimnazijski program v splošnih in športnih oddelkih. 

Dijaki lahko, poleg rednega pouka, v katerega vnašamo sodobne didaktične pristope, obiskujejo različne obšolske dejavnosti. Z bogatim naborom interesnih dejavnosti  spodbujamo celovit osebnostni razvoj mladostnika, saj se zavedamo, da mora biti gimnazijsko znanje tesno prepleteno z ustvarjalnostjo, srčno kulturo in socialnimi veščinami. Znanost, kultura in šport so trije enakovredni stebri na katerih stoji, deluje in se razvija Gimnazija Šentvid 

Vpisujemo v športne oddelke, kjer dijaki lahko dobro usklajujejo šolske obveznosti s športnimi in se pripravljajo na kasnejši visokošolski študij.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: