Šole

Naslov: Šolsko naselje 12

9000 Murska Sobota

Telefon: 02 538 12 60

E-pošta: info@s-gms.ms.edus.si

Gimnazija Murska Sobota

Gimnazija Murska Sobota z več kot 100-letno tradicijo je sinonim za kakovostno izobraževanje v pomurski regiji. Izvajamo splošni in športni gimnazijski program, v katerem standardi znanja omogočajo vključevanje naših maturantov v študijske programe v Sloveniji in tujini. Naši srednješolci sodelujejo v aktualnih razvojnih in mednarodnih projektih. Posebno pozornost namenjamo sodelovanju šole z lokalnim okoljem, saj se zavedamo, da bodo naši maturanti pomembno prispevali k razvoju naše regije. 

Šola izvaja splošni gimnzijski izobraževalni program in športni gimnazijski izobraževalni program.

Gimnazija Murska Sobota je ustanova za kakovostno gimnazijsko izobraževanje, ki si za doseganje ciljev prizadeva razvijati partnerski odnos med dijaki, učitelji in starši. Dijakom posredujemo ustrezno in praktično uporabno znanje v spodbudnem izobraževalnem okolju. Spodbujamo medsebojno zaupanje, odgovornost, spoštovanje, komunikativnost, kreativnost in etičnost. Še posebej skrbno negujemo občutek pripadnosti, ob katerem vsak posameznik v polni meri razvije svoj osebnostni in poklicni potencial.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: